Privacy Statement ‘Feestje bij Eef’ – Creatief atelier.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zullen daarom te allen tijde zorgvuldig omgaan met de persoonlijke informatie die u, door het bezoeken van de website of het afnemen van een workshops/feestje, aan ons versterkt.

Persoonlijke gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om de diensten van Creatief Atelier – ‘Feestje bij Eef’, hieronder verstaan wij, (kinder)feestjes en/of workshops, te kunnen uitvoeren.

De persoonlijke gegevens die wij van u krijgen worden door u verstrekt bij aanmelding of aanvraag voor onze diensten zoals (kinder)feestjes en/of workshops. De persoonsgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer zijn noodzakelijk en onmisbaar bij het plannen en uitvoeren van onze dienst(en).

Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden versterkt met uitzondering van de accountant bij het afhandelen van financiële zaken. Betaalgegevens zullen inzichtelijk zijn voor de accountant na, het voldoen van een factuur aan Creatief Atelier – ‘Feestje bij Eef’, wegens het afnemen van een dienst zoals hierboven beschreven. ‘Creatief Atelier – ‘Feestje bij Eef’ heeft een verwerkovereenkomst afgesloten met haar accountant kantoor.

Creatief Atelier – ‘Feest bij Eef’ zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of geven aan derden voor commerciële doeleinden.

Opgeslagen gegevens
Persoonlijke gegevens worden na het gebruik van de dienst opgeslagen maar niet gebruikt voor acquisitie. Zoals wettelijk vastgesteld moet alle administratie 7 jaar, fiscale bewaarplicht, worden bewaard in opdracht van de belastingdienst.

Sociale media
Creatief Atelier ‘Feestje bij Eef’ maakt gebruik van sociale media zoals Facebook en Instagram en zal bij het plaatsen van berichten en foto’s, waarin deelnemers van de activiteiten herkenbaar in beeld zijn, altijd om toestemming vragen.

Mocht u, zonder weten of tegen uw zin, toch op sociale media of de website verschijnen heeft u het recht het bericht en/of foto te laten verwijderen. Stuur uw verzoek tot verwijdering dan naar info@feestjebijeef.nl

Disclaimer
Creatief Atelier – ‘Feestje bij Eef’ behoudt zich het recht voor, dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden dan op onze website gepubliceerd.

We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@feestjebijeef.nl

Onderstaande voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en zijn bij het aangaan van de overeenkomst beschouwd als gelezen en ontvangen.

 • Algemene voorwaarden
 • Het reserveren van een activiteit die Creatief atelier ‘Feestje bij Eef’ organiseert betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 • In deze algemene voorwaarden wordt met activiteiten bedoeld, alle diensten die Creatief Atelier ‘Feestje bij Eef’ aanbiedt.
 • Het aanmelden voor een van de activiteiten kunt u per e-mail doen. Na reservering van een activiteit ontvangt u een opdrachtbevestiging per mail. Na de opdrachtbevestiging heeft u 14 dagen om het bedrag over te maken op de rekening en pas na ontvangst van de betaling op de rekening van ‘Feestje bij Eef’, is de aanmelding definitief.
 • Bij afmeldingen binnen 48 uur voorafgaand aan de activiteit brengen wij de aangekochte materialen en ander gemaakte kosten in rekening. Indien u op het afgesproken tijdstip niet aanwezig bent dan wordt het hele bedrag in rekening gebracht. Bij de reservering van een groep is de contactpersoon, ook eindverantwoordelijke voor de afrekening.
 • Indien het een workshop betreft is het ook mogelijk om ‘Feestje bij Eef’ het werkstuk te laten af/maken en dit later op te halen.
 • ‘Feestje bij Eef’ zal er alles aan doen om de gemaakte afspraken na te komen en de geplande activiteit door te laten gaan. Mocht er onverhoopt door onvoorziene omstandigheden of doordat bepaalde materialen niet leverbaar zijn, een activiteit toch niet door kan gaan, is ‘Feestje bij Eef’ hiervoor niet aansprakelijk jegens de deelnemer(s). Er zal voor een vervangende activiteit gezorgd worden of de activiteit zal eventueel verzorgd worden door een andere persoon. Indien ‘Feestje bij Eef’ niet in staat is een vervangende activiteit te verzorgen, zal de activiteit gecanceld worden en ontvangt de deelnemer het  betaalde bedrag van de activiteit of het bedrag dat voor de workshop berekend retour.
 • ‘Feestje bij Eef’ stelt zich niet aansprakelijk voor geleden letsel en gevolgschade alsmede materiële schade tijdens of na de workshop zoals vermissing, beschadiging en/of verfvlekken of schade aan persoonlijke voorwerpen, kleding of meegebrachte bezittingen.
 • ‘Feestje bij Eef’ is 6 dagen per week (maandag tot en met zaterdag) geopend op de tijden van het activiteitenprogramma of op afspraak.
 • Het minimale aantal deelnemers per creatieve workshop is 4 personen. In het atelier is ruimte tot ca.20 personen.
 • Tevens is het mogelijk om een activiteit op locatie te boeken. Op basis van de reisafstand, aantal personen en persoonlijke wensen is deze prijs op aanvraag.
 • Bij activiteiten op locatie zorgt de opdrachtgever voor een geschikte ruimte en voldoende en geschikt meubilair. ‘Feestje bij Eef’’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen in de ruimte of aan het meubilair of in de ruimte aanwezige items, letsel of gevolgschade.
 • ‘Feestje bij Eef’ maakt tijdens de activiteiten foto’s en houdt zich het recht, na mondelinge goedkeuring van de aanwezige, deze voor publicatiedoeleinde te gebruiken.
 • Aan de website, facebookpagina, Instagram of foldermateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Eventuele klachten over de door ‘Feestje bij Eef’ geleverde activiteiten dienen binnen 14 dagen na het plaats vinden van de activiteit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Na die 14 dagen gaat ‘Feestje bij Eef’ ervan uit dat u tevreden bent over de geleverde activiteit. Het indienen van een klacht ontslaat u niet van de betalingsplicht.
 • Bij het in gebreke blijven van betalingen en andere verplichtingen zal ‘Feestje bij Eef’ de incasso uit handen geven en eventuele rente en incassokosten doorbelasten.
 • De door Creatief Atelier ‘Feestje bij Eef’ vermelde prijzen voor activiteiten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
 • Voor vragen of persoonlijke wensen kun je altijd contact opnemen, waarbij serieus gekeken wordt naar de haalbaarheid van de wens. De contactgegevens vindt u onder contact.
 • Op een overeenkomst tussen Creatief Atelier ‘Feestje bij Eef’ en een opdrachtgever/ activiteiten deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Scroll naar boven